Algemene voorwaarden

Bij verhuur geldt de afgesproken huurprijs voor een periode van maximaal 3 werkdagen.
De huur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, contant of per PIN.
Bij reservering vragen wij een vooruitbetaling van 50% van het huurbedrag.
Bij afzeggen van een reservering drie dagen van te voren wordt er 20 procent van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Bij afzeggen 24 uur van te voren wordt er 50 procent van het verhuurbedrag in rekening gebracht.
De huurder dient zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren.

De tarieven zijn inclusief reinigingskosten en inclusief BTW.

De huurder is gedurende de gehele huurtermijn -  d.w.z. tot het moment van terugkomst van het gehuurde bij de Verkleedzolder volledig aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van het gehuurde.

De huurder is gehouden het gehuurde binnen de afgesproken termijn bij de Verkleedzolder terug te bezorgen. Wordt het gehuurde niet binnen de afgesproken termijn geretourneerd dan worden er extra kosten in rekening gebracht.

Bij beschadiging c.q. vermissing van het gehuurde worden - zulks ter beoordeling van de Verkleedzolder - reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening gebracht. Vervangingskosten op basis van de dan geldende nieuwwaarde.

Het is niet toegestaan het gehuurde door te verhuren c.q. door te lenen aan derden.
Tenzij hierboven anders beschreven, is hetgeen in het Burgerlijk Wetboek geregeld is en andere regels t.a.v. de huurovereenkomst van toepassing.

Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande exemplaren.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← Via een verwijzing bent u terecht gekomen op onze oude website.    Type in de adresbalk van uw browser www.deverkleedzolder.nl en u komt op onze nieuwe website terecht. Op de vernieuwde site kunt u uw bestelling weer plaatsen. Excuus voor het ongemak. Verbergen